W PAŃSTWACH WYSOKO UPRZEMYSŁOWIONYCH

W państwach wysoko uprzemysłowionych na reklamę przeznacza się z roku na rok coraz większe nakłady. Reklama jest dla klienta prze­wodnikiem po rynku dóbr konsumpcyjnych, dlatego też dużą wagę przy­wiązuje się do rzetelności przekazywanych w reklamach informacji. Unia Europejska opracowała szereg aktów prawnych dotyczących środków masowego przekazu oraz reklamy. Najważniejsze z nich to: Zielona Księga, Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 10 września 1984 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawa państw- członków o wprowadzającej w błąd reklamie, Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z 3 października 1989 r. w sprawie ko­ordynacji określonych przepisów prawnych i administracyjnych krajów członkowskich w zakresie wykonywania działalności telewizyjnej, tzw. Dyrektywa Telewizyjna oraz Europejska Konwencja o Telewi­zji Ponadgranicznej (EKTP).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)