W PRAWODAWSTWIE POLSKIM

Ograniczeniom prawnym podlega również „reklama polityczna”. I prowadzona w trakcie kampanii wyborczych do Sejmu i Senatu Prze- pisy ordynacji w art. 133-149 oraz 157,158 ustawy z 28 maja 1993 r – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, określają for­my 1 zasady umieszczania plakatów i haseł wyborczych oraz sprawę audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych agitacji przedwybor­czej.Także kodeks karny zawiera przepisy pozwalające przeciwstawić się przejawom nieuczciwej reklamy, przede wszystkim wówczas, gdy dana działalność będzie nosiła znamiona zniesławienia (art. 178 k.k.)lub oszustwa (art. 205 k.k.).W prawodawstwie polskim nie występują akty prawne w formie ustawy dotyczące omawianej grupy odbiorców, które by świadczyły o kompleksowym podejściu ustawodawcy do zagadnienia szkodliwego oddziaływania mediów.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)