W PRZYPADKU REKLAMY WPROWADZAJĄCEJ W BŁĄD

O przypadkach reklamy wprowadzającej w błąd możemy mó­wić w przypadku, gdy pod wpływem informacji zawartej w jej treści lub ze względu na jej formę klient dokonuje wyboru towaru lub usługi po- : żądanego przez reklamującego. Wybór ten jest skutkiem błędnego wy­obrażenia o rzeczywistości. Ponieważ „wprowadzenie w błąd” jest ka­tegorią ocen subiektywnych, możemy w tym przypadku mówić o reklamie kłamliwej lub oszukańczej. Reklama kłamliwa może być poddana i weryfikacji, natomiast reklama oszukańcza wywołuje mylne wyobraże­nie przez stworzenie odpowiedniego „klimatu”, „otoczki wrażeniowej”, ’ bez posługiwania się nieprawdziwą informacją.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)