W SPRAWIE UJEDNOLICENIA PRZEPISÓW

Omówione powyżej dwa akty prawne Wspólnoty: Dyrektywa z 10 DC 1984 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawa państw-członków o wprowadzającej w błąd reklamie oraz Dyrektywa z 3 X1989 r. w spra­wie ujednolicenia określonych przepisów prawnych państw-członków w wykonywaniu działalności telewizyjnej – mogą być uznane za jednolite prawo Wspólnoty w dziedzinie reklamy. Międzynarodowy Kodeks Reklamy wydany 16 listopada 1966r. na sesji Rady Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. MKR określa minimum norm etycznych, które powinny być przestrzegane w działal­ności reklamowej. Zgodnie z założeniami MKR, reklama ma decydują­ce znaczenie w działalności handlowej, ponosi społeczną odpowiedzial­ność wobec konsumenta i ogółu społeczeństwa, powinna zatem odpo­wiadać wymogom obowiązującego prawa.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)