W TOKU KONKURENCJI

Ogólne zasady, szczegółowo wyartykułowane tak, jak w przypadku KRZ, mogłyby stanowić zespół norm kompleksowo regulujących spra­wy związane z reklamą dziecięcą i młodzieżową, rzutując w ten sposób zarówno na jej formę, jak i na rodzaj reklamowanych produktów.W wyniku działań o charakterze reklamowym dochodzi do zbiegu. różnorodnych interesów: przedsiębiorstw produkujących i sprzedają­cych towary oraz usługi, producentów reklamy i właścicieli środków masowego przekazu, i wreszcie konsumentów – nabywców oferowa­nych im towarów i usług. W toku konkurencji ma miejsce próba uzy­skania przewagi silniejszych nad słabszymi. Na straży interesów stoją normy prawne i etyczne formowane przez państwo i organizacje ochro­ny praw i interesów konsumentów. Czuwają one nad przestrzeganiem praw i przeciwdziałają naruszaniu tych interesów przez środowiska re­klamowe.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)