W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Od pierwszych chwil swego życia dziecko poznaje cechy otoczenia i uczy się na nie reagować. Proces nabywania doświadczenia przebiega stopniowo i polega na nawarstwianiu .się nowych form czynności na formy poprzednio ukształtowane. Doświadczenie dziecka staje się wsku­tek tego coraz bardziej zintegrowane. Oznacza to, że rozmaite jego ele­menty mogą być wykorzystywane przez jednostkę w konkretnych sy­tuacjach. Poziom integracji doświadczenia dziecka można określić obser­wując, w jaki sposób radzi sobie ono w codziennym życiu — bądź to gdy samo do czegoś zmierza i pragnie osiągnąć jakiś cel, bądź też gdy wykonuje jakąś czynność na polecenie osoby dorosłej. Inteligencja dziecka, jego pomysłowość i wytrwałość rozwijają się właśnie w dzia­łaniu, gdyż małe dziecko nie roztrząsa jeszcze żadnych problemów teo­retycznych, ale bardzo często musi pokonywać trudności i przeszkody piętrzące się na drodze do celu, staje więc jakby przed pewnym za­daniem do rozwiązania.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)