WIELKOŚĆ I KIERUNEK DZIAŁANIA

Zależą one tak od wielkości i kierunku działania przeciążenia, jak i od stanu organizmu i innych czynników. Ustrój lepiej znosi działanie przeciążeń poprzecznych i bocznych niż podłużnych. Te ostatnie powodują przesunięcia krwi w kierunku koń­czyn dolnych lub w kierunku głowy (zależnie od kierunku działania), wywołując groźne zaburzenia funkcji układu nerwowego, zaburzenia w widzeniu itp. Przyspieszenia kątowe, np. podczas lotu po linii krzy­wej, wywierają bardzo silny wpływ na narząd przedsionkowy, powodując zaburzenia orientacji w przestrzeni, równowagi, zaburzenia wege­tatywne i in.Organizm człowieka może w pewnym stopniu przystosowywać się do działania opisanych przyspieszeń.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)