WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Wykraczają poza ramy niniejszego rozdziału niezmiernie złożone i da­lekie jeszcze od pełnego opisu problemy psychologiczne wynikające w związku z izolacją kosmonautów od bezpośredniego kontaktu ze śro­dowiskiem społecznym, ze stałego kontaktu z sobą tych samych ludzi, stanowiących załogę statku, itd. Omówione już wcześniej zagadnienie wpływu na ustrój zmien­nego środowiska gazowego, zwłaszcza niedostatku tlenu, w odniesieniu do lotów kosmicznych jest ważne zarówno ze względu na możliwość awarii urządzeń dostarczających tlen, jak i ze względu na sugestie wykorzystania w przyszłych wieloletnich lotach kosmicznych niektórych zjawisk zachodzących w ustroju w warunkach hipoksji.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)