WPŁYW NA WYOBRAŹNIĘ DZIECKA

Mogą one dotyczyć zdobywania siły, stanu społecz­nego, popularności, rozwoju, sprawności i inteligencji. Nie powinno się wyzyskiwać wyobraźni dziecka. Możliwości produktu oraz sposoby jego użycia powinny być demonstrowane tak, by mogły być w ten sam spo­sób wykorzystane przez dzieci. Produkt powinien być używany w spo­sób bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Należy unikać pre­zentacji mogącej przestraszyć dziecko. W razie reklamacji dotyczących reklamy, reklamodawca powinien mieć możliwość zastąpienia jej inną treścią reklamową.  Zalecenie 2 dotyczy identyfikacji przekazu reklamowego. Zgodnie z nim, reklamy powinny być wyraźnie wyodrębnione z części programo­wej, zwłaszcza w przypadku audycji dziecięcych.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)