WSZYSCY SĄ UPRAWNIENI

Wszyscy są uprawnieni do ochrony prawnej (art. 7); każdy człowiek ma w myśl Konwencji prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; obejmuje ono swobodę posiadania niezależ­nych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania infor­macji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice (art. 19). Oczy­wiście swoboda ta nie może odbywać się kosztem pogwałcenia innych norm prawa międzynarodowego lub prawodawstwa wewnętrznego. Kolejny dokument, to Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych, przyjęty i otwarty do podpisu, ratyfikacji i przystąpienia rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)