WYTYCZNE RADY MINISTRÓW

Wytyczne Rady Ministrów EWG z 10IX1984 r. w sprawie ujedno­licenia przepisów prawa państw-członków, dotyczące wprowadzającej w błąd reklamy, wnoszą zunifikowane definicje dotyczące „reklamy’’ oraz „reklamy wprowadzającej w błąd”. I tak w art. 2 ust. 1 przyjęto, iż reklamą jest każda wypowiedź przy wykonywaniu działalności gospo­darczej, zarobkowej, rzemiosła, czy wolnego zawodu w celu przyczynie­nia się do zbytu towarów lub usług. Z kolei, reklamą wprowadzającą w błąd jest każda reklama, która w jakikolwiek sposób, włącznie z jej wy­glądem, wprowadza lub może wprowadzać w błąd osoby, do których jest kierowana, łub do których dociera, i może — z powodu zawartych w niej elementów oszukańczych – wpłynąć na działalność gospodarczą tych osób lub szkodzić konkurentowi.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)