WYWIĄZANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW

O wywiązaniu się z obowiązków zawarcia umowy można powie­dzieć po wydaniu towaru i zapłaceniu za niego. Jeżeli informacje i dane zawarte w reklamie nie pokrywają się ze stanem faktycznym przedmio­tu reklamy, wówczas, na mocy art. 556 k.c, będą stanowiły przesłankę do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Rękojmia jest odpowiedzialnością sprzedawcy zawady fizyczne i prawne rzeczy sprze­danej. Daje ona nabywcy podstawę do żądania obniżenia ceny, a także do roszczeń odszkodowawczych. Nie jest jednak potrzebne, ani nawet korzystne dla konsumenta, aby w każdej sytuacji, kiedy zachęcany przez reklamę nabywa towar, konstruować jakąś więź prawną między nim a producentem.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)