Z DUŻĄ ŁATWOŚCIĄ

Małpa z dużą łatwością przenosi zdobyte doświadczenie z jednej sytuacji na inną, podobną. Jeśli np. posłużyła się kijkiem w celu przyciągnięcia owocu, to w ana­logicznej sytuacji, nie znajdując w pobliżu kijka, użyje innego przed­miotu, przydatnego do realizacji celu.Opisane przykłady ukazują, że na szczeblu inteligencji zachowanie zwierząt w sytuacji problemowej składa się z dwóch faz: fazy przygo­towawczej i fazy właściwej realizacji. Początkowo małpa wykonuje czynności ukierunkowane na przedmioty uboczne w stosunku do właści­wego celu (kijek, skrzynia), a dopiero potem zdobywa przynętę. Owa zdolność łączenia dwóch odrębnych operacji w działanie zmierzające do osiągnięcia określonego celu ma zasadnicze znaczenie w kształtowa­niu się zachowania inteligentnego.Inteligencja przejawia się również w szybkim przenoszeniu czynności wcześniej nabytych na nowe sytuacje, i to w szerokim zakresie. Ponadto zwierzę w tym stadium rozwoju psychicznego potrafi odzwierciedlać nie tylko przedmioty, lecz także stosunki strukturalne i funkcjonalne mię­dzy nimi.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)