ZA POŚREDNICTWEM MOWY

Za pośrednictwem mowy dziecko porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami nie tylko bardziej jednoznacznie i komunikatywnie niż za pomocą gestów i innych ruchów ekspresywnych, lecz także zyskuje możność oddziaływania na swe otoczenie i podlega jego wpływom wy­chowawczym. Tak więc funkcja komunikatywna mowy łączy się z jej funkcją impresywną.Należy też podkreślić udział mowy w działaniu, jej funkcję regula­cyjną w stosunku do innych czynności wykonywanych przez dziecko. Początkowo zachowaniem się dziecka kierują przy tym dorośli za pomocą różnego rodzaju poleceń, nakazów i zakazów, ale stopniowo dziecko uczy się samo regulować własne zachowanie i sterować nim dzięki kształtującym się mechanizmom mowy wewnętrznej. Mowa staje się re­gulatorem działania i ważnym środkiem kierowania przez dziecko roz­maitymi czynnościami. Już pierwsze formy wokalizacji — gruchanie i gaworzenie — pełnią poniekąd funkcje komunikatywną, ekspresywną (wyrażenie stanów uczuciowych) i impresywną (oddziaływanie na otoczenie).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)