ZAAWANSOWANE BADANIA

Zaawansowane są już badania dotyczące radiobiologicznych aspektów lotów kosmicznych. Dotyczą one zarówno wpływu na ustrój różnych rodzajów promieni o w a ń jonizujących, jakie mogą za­grażać kosmonautom, jak i skuteczności stosowania chemicznych i far­makologicznych środków ochrony przed szkodliwym dla ustroju działa­niem tych promieniowań. Do tej samej kategorii zagadnień związanych z fizjologią człowieka w krańcowych warunkach lotu w przestrzeni kosmicznej trzeba zaliczyć wpływ pól magnetycznych na ustrój (np. wpływ zmian aktywności magnetycznej Słońca). W ostat­nich latach pojawiło się sporo prac wskazujących na wpływ pól ma­gnetycznych, uchwytny na różnych poziomach organizacji biologicz­nej ustroju — od poziomu molekularnego do poziomu procesów inte­gracyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym .

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)