ZABEZPIECZENIE KONSUMENTÓW

Art. 19 ustawy stanowi faktyczne zabezpieczenie konsumentów przed nierzetelną reklamą oraz wyjściem poza prawne ramy ochrony interesów producenta. Jest to, w myśl ustawy, ochrona pośrednia, gdyż bezpośrednim celem ustawy jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrona interesów innych przedsiębiorców. Ponieważ nierzetelna reklama pośrednio godzi w konsumenta i powoduje jego dezorientację, co w konsekwencji prowadzi do podejmowania błędnych decyzji, stąd ochrona ta ma zastosowanie również do konsumentów. Ten „produkt uboczy” może być skutecznie stosowany pod warunkiem, że mamy do czynienia z interwencją za pośrednictwem Federacji Konsumentów lub innych krajowych czy regionalnych organiza­cji, których statutowym celem jest ochrona interesów konsumenckich.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)