ZAKAZ REKLAMY I PROMOCJI

Zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych znalazł miejsce j również w uchwalonej w dniu 9 listopada 1995 r. ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych \ (u.o.o.z). Ustawa jednocześnie określa, iż sprzeczna z prawem jest re klama i promocja wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i pro- j duktów imitujących wyroby łub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, w telewizji, radiu i kinach, prasie dziecięcej i młodzieżowej, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach kulturalno-  oświatowych, szkołach wyższych i obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)