ZAKAZ REKLAMY PORÓWNAWCZEJ

Ustawa wprowadza zakaz reklamy porównawczej (art. 16, ust. 1, pkt 6), chyba że podaje ona informacje prawdziwe i użyteczne dla klien­ta. Dostrzega się w tym wypadku interes konsumenta, a nie tylko sa­mego przedsiębiorcy. Oceniana może być reklama porównująca własny towar lub usługę do podobnego rodzaju oferty dającego się rozpoznać konkurenta.Ustawa zakazuje reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami oraz uchybiającej godności człowieka (art. 16, ust. 1, pkt 1). Niestety, nie wyjaśnia ona pojęcia „uchybiania godności człowieka”. Chodzi tu o za­kaz reklamy osobistej, odwołującej się do osobistych cech oferenta lub potencjalnego nabywcy, a nie do rzeczowych cech przedmiotu oferty.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)