ZALECENIE PRZEWIDUJE

Zale­cenie przewiduje dopuszczenie warunkowe do dystrybucji, lecz powinno ono zawierać: zakaz wypożyczania i sprzedaży nieletnim; zakaz rozpo­wszechniania z wyjątkiem sprzedaży i wypożyczania w odrębnych punk­tach handlowych przeznaczonych dla dorosłych; zakaz reklamowania; za­kaz sprzedaży wysyłkowej. Klasyfikacja każdego nagrania video powinna być uwidoczniona na opakowaniach, w katalogach, reklamach itp.Proponuje się, by kraje członkowskie w ramach sankcji stosowały wysokie grzywny, kary pozbawienia wolności, konfiskatę kaset i docho­dów uzyskanych z dystrybucji, zawieszenie lub odebranie licencji. Zale­cenie zwraca uwagę na potrzebę zwalczania rozpowszechniania i pro­dukcji nagrań o treściach szkodliwych dla nieletnich za pomocą wszel­kich dostępnych narzędzi prawnych.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)