ZAPAMIĘTYWANIE

Zapamiętywanie, utrwalanie i przypominanie so­bie określonych treści zmysłowych lub słowno-logicznych nie staje się dla dziecka odrębnym zadaniem pamięciowym, lecz włącza się w rozmaite formy jego swobodnej aktywności. Dziecko skupia uwagę na tym, co je w danej chwili interesuje. Spostrzega i wyodrębnia w przedmiotach i zjawiskach tylko to, co nasuwa mu się w sposób bez­pośredni, co je zaciekawia i pobudza do zwrócenia uwagi swą nie­zwykłością i atrakcyjnością lub też — na odwrót — co wysuwa się na pierwszy plan w spostrzeżeniu, gdyż kojarzy się z rzeczami znanymi z własnego doświadczenia. Dziecko dobrze pamięta oraz dokładnie i wier­nie odtwarza te ruchy, gesty i słowa, które niejako same przez się utkwi­ły mu w pamięci, bo były związane z przeżyciem emocjonalnym, wywoła­ły w nim silne uczucia — przyjemne lub nieprzyjemne — na tle zaspoko­jenia jakiejś ważnej potrzeby.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)