ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Zabra­nia się również reklamowania w środkach masowego przekazu leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza. Nie dotyczy to specjalistycz­nych pism medycznych.Ustawa określa zasady odpowiedzialności karnej z tytułu narusze­nia omówionych powyżej ram prawnych działalności reklamowej.Art. 17, ustalając kwestie legitymacji biernej, określa, że: „Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opraco­wał”. Jasno z tego wynika, że pociągnięci do odpowiedzialności mogą być: reklamujący (art. 16), agencja reklamowa (art. 17) lub inne przed­siębiorstwo, które reklamę opracowało (art. 17). Do występowania z roszczeniami są w myśl ustawy, uprawnieni: przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony (art. 18) oraz organizacje kon- sumenów i przedsiębiorców (art. 19, ust. 1, pkt 1 i 2).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)