ZASIĘG CZYNNOŚCI I ZADAŃ

Zasięg czynności i zadań rozszerza się znacznie w okresie przed­szkolnym, który przypada na wiek od trzech do siedmiu lat. Na rozwój psychiczny oddziałuje nadal przede wszystkim rodzina, ale dziecko zaczyna już stykać isię z innymi kręgami środowiskowymi. Po­znaje najbliższe otoczenie poza domem: swoją wieś, ulicę, mieszkania sąsiadów, sklepy i place zabaw. Sporadycznie ma okazję do zetknięcia się nawet z dalszym środowiskiem: wyjeżdża z rodzicami w odwiedziny do krewnych lub na wakacje, ogląda dalekie i nie znane miasta czy kraje na obrazkach, w kinie i w telewizji. Jeśli uczęszcza do przedszkola, znajduje się tam pod opieką wykwalifikowanej wychowawczyni i bierze udział w rozmaitych zorganizowanych formach zajęć, dostosowanych do jego wieku i możliwości psychofizycznych. Na ogół przedszkole dysponuje pełniejszym zestawem metod i środ­ków rozbudzających zainteresowania dzieci, ich wyobraźnię i umysł niż przeciętna rodzina.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)