ZASIĘG SKUTECZNEGO FUNKCJONOWANIA

Powyższe przykłady ilustrują zasięg skutecznego funkcjonowania instynktu jako reakcji przystosowawczej. Mimo wszystkich ograniczeń instynkt spełnia jednak swe zadania. U stawonogów rozwój indywidualny każdego osobnika jest np. zsynchronizowany ze zmianami warunków biometeorologicznych, z porami roku, co sprawia, iż aktywizacja potrzeb związanych z odżywianiem, rozmnażaniem itp. dokonuje się w opty­malnych warunkach środowiskowych. Dzięki temu instynkt jako me­chanizm adaptacji rzadko zawodzi. Poziom organizacji biologicznej stawonogów, a w szczególności stopień rozwoju ich układu nerwowego umożliwia odzwierciedlenie tylko nie­których cech środowiska. Jest to stadium elementarnej psychiki sensorycznej, w którym zwierzęta odbierają jedynie bodźce waż­ne dla; nich życiowo i odpowiadają na nie gotowymi, ściśle określo­nymi reakcjami. Podnieta wywołująca reakcje przystosowawcze zlewa się z podnietami określającymi bliżej warunki występowania przedmio­tów, które zaspokajają aktualną potrzebę.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)