ZASPOKOJENIE CIEKAWOŚCI

Począwszy od czwartego roku życia dziecko zaspokaja swą ciekawość zadając dorosłym wiele różnorodnych pytań. Dotyczą one już nie tyl­ko — jak poprzednio — aktualnej sytuacji, lecz także wielu podstawo­wych aspektów ujmowania rzeczywistości: miejsca i czasu, jakości i spo­sobu, celu i przyczyny. Dzieci zadają dorosłym całe serie, łańcuchy py­tań, przy czym nie poprzestają na pierwszej udzielonej im odpowiedzi, lecz z dużą dociekliwością starają się zgłębić interesującą je sprawę.Odpowiedzi uzyskane od osób dorosłych na pytania stanowią dla dzieci ważne źródło informacji o świecie. Dziecko zadaje pytania samo od siebie, spontanicznie, jest więc wówczas aktywne i bardziej zaintere­sowane danym problemem i informacją niż wtedy, gdy ktoś z dorosłych chce je koniecznie o czymś pouczyć. Wiąże się to m. in. z właściwościami procesów poznawczych dzieci w tym okresie rozwojowym. Spostrzeganie, uwaga, pamięć mają jeszcze charakter mimowolny.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)