ZBLIŻONA FORMA REKLAMY

Bardzo zbliżoną do reklamy formą promowania przedsiębiorstw jest sponsoring. Definicja sponsora podana została w art. 4, ust. 7, u.r.t.: „Sponsorem jest osoba nie będąca nadawcą lub producentem audycji, która pośrednio lub bezpośrednio finansuje w całości lub w części two­rzenie audycji w celu upowszechnienia swej nazwy, firmy lub znaku to­warowego”. Za pomocą sponsoringu kształtowane jest publiczne zaufa­nie do firmy, propagowanie jego marki i znaku towarowego. Sponsor, finansując powszechne, społecznie akceptowane cele, oddziałuje na kon­sumenta nie przez produkt, który jest przez niego oferowany, ale przez obraz przedsiębiorstwa jako całości.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)