ZILUSTROWANIE ZASADY

Zaodnie z drugą zasadą, uporządkowanie układu polega na określo­nych jednoznacznie związkach między jego elementami. Aktualny sto­pień organizacji układu jest wartością względną, którą należy rozpa­trywać w stosunku do maksymalnej możliwej dezorganizacji między elementami tworzącymi dany układ.Zasadę tę można zilustrować na przykładzie rozwoju lokomocji dzie­cka: W ciągu pierwszego roku życia dziecko opanowuje kolejno peł­zanie i raczkowanie, a na przełomie pierwszego i drugiego roku chodzenie. Wszystkie te sposoby przemieszczania się w przestrzeni osiąaaią w określonym momencie rozwojowym maksymalny poziom sprawności: stopień organizacji tych czynności lokomocyjnych jest wów­czas jednakowo wysoki. Czynność chodzenia składa się jednak z o wiele większej liczby ruchów elementarnych niż pełzanie lub raczkowanie. Jest ona też bardziej rozbudowana funkcjonalnie, gdyz zmiana pos a- wy na pionową wymaga przemieszczenia środka ciężkości ciała w gorę, co stanowi dodatkowe utrudnienie.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)