ZMIANA WARUNKÓW

Gdy nastąpi zmiana warunków, zdolność do uogólniania obrazów przed­miotów pozwala zwierzęciu przenieść ukształtowane czynności na nowe sytuacje, które z kolei po ustabilizowaniu się powodują ponowne różni­cowanie się obrazów i reakcji.Ilustrację tych prawidłowości stanowi zachowanie się takich małp, jak pawiany, mandryle, koczkodany i kapucynki. Zwierzęta te prze­jawiają dużą aktywność manipulacyjną: każdy nowy przedmiot wpro­wadzony do pomieszczenia, w którym się znajdują, wzbudza ich cie­kawość. Najpierw oglądają go ostrożnie ze wszystkich stron, potem zaczynają nim manipulować. Czynności te mają w pierwszej fazie cha­rakter wyraźnie badawczy: małpy eksplorują wszechstronnie przed­miot, aby go dobrze poznać. Po pewnym czasie potrafią wykonywać czynności dostosowane do specyficznych cech przedmiotu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)