ZMIENNOŚĆ WARUNKÓW

Zmien­ność warunków występowania określonego przedmiotu lub zjawiska zmusza zwierzę do podejmowania coraz to nowych czynności, co powo­duje również przekształcenie obrazu przedmiotu odzwierciedlanego w jego psychice. Obraz ten staje się bardziej dokładny i rozbudowany, dzięki czemu zwierzę może rozpoznawać większą ilość aspektów podo­bieństwa łączącego różne przedmioty. Tym samym wzrasta zasięg prze­noszenia czynności na inne przedmioty. Tak więc przystosowanie się zwierzęcia na poziomie psychiki per­cepcyjnej do środowiska opiera się na doświadczeniu, na które składają się zróżnicowane, a zarazem uogólnione obrazy przedmiotów oraz czynności utrwalone w postaci nawyków ruchowych. Dzięki zróż­nicowaniu obrazów przedmiotów i zjawisk doświadczenie to umożliwia w warunkach względnie stałych podejmowanie czynności specyficznych.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)