ZNALEŹĆ W KSIĄŻCE

Czytelnik winien znaleźć w książce Ewy Kasztelan nie tylko bogaty materiał empiryczny, ale także ciekawą analizę tre­ści reklam w kontekście prawno-politycznym. Autorka nie cofa także przed niektórymi wątkami leżącymi w nurcie rozważań psy­chologów i pedagogów, ale w tym zakresie ogranicza się ona do relacji dorobku literatury. Książkę Ewy Kasztelan, będącą zmienioną i skróconą wersją j jej pracy doktorskiej obronionej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, na Wydziale Nauk Społecznych UAM, można z pełnym przekonaniem polecić wszystkim tym, którzy interesują się reklamą jako zjawiskiem, mającym wymiar kulturowy, socjologiczny i prawny. Sadzę, iż zainteresuje ona także pedagogów, psycholo­gów, a także z natury rzeczy prawników, politologów i dziennikarzy.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!