ZORGANIZOWANA REAKCJA

Zorganizowana reakcja ssania umożliwia natomiast dziecku wyodrębnienie spośród bodźców otoczenia takich, które zaspokajają głód, i takich, które nie mieszczą się w obrę­bie tego schematu czynnościowego. W tej drugiej sytuacji noworodek przekształca swą czynność tak, aby ją dostosować do natury przedmio­tu. Następuje adaptacja zachowania odruchowego do określonej sytua­cji; na podłożu wrodzonej reakcji ssania noworodek wytwarza coraz bardziej złożone reakcje poznawcze. Drugim „oknem na świat” isą ręce dziecka. Wrażenia kinestetyczne doznawane przez dziecko w toku manipulowania przez nie rozmaitymi przedmiotami nabywają coraz większego znaczenia i zaczynają z cza­sem odgrywać ważniejszą rolę od wrażeń pochodzących z okolic jamy ustnej, chociaż niemowlę jeszcze długo unosi przedmioty do ust w celu ich identyfikacji lub dokładniejszego poznania, oblizuje je i ssie.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)