ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Ustawa formułuje katalog czynów mających cechy nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy. Jest on zawarty w art. 16, który otrzy­mał brzmienie: „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,. reklama wprowadzająca w błąd i mogąca przez to wpłynąć na decyzje, co do nabycia towaru lub usługi,reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywołanie lęku,i wykorzystanie przesądów lub łatwowierności dzieci,wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług,sprawia wrażenie neutralnej informacji,reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach \ publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów I lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji, reklama porównawcza, chyba, że zawiera informacje prawdziwe i użyteczne dla klienta”.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)